Corporate sustainability lawyers

Vi er MH Partners. Forretningsadvokater spesialisert på bærekraft.

Bærekraft er ikke lenger bare

noe som er «fint å ha»,

det er øverst på agendaen for bedrifter over hele verden. Det er en forutsetning for lønnsomhet på sikt. Det er simpelthen god forretning. Å navigere i det stadig mer regulerte fagområdet bærekraft, og utnytte de muligheter som det grønne skiftet representerer krever juridisk, kommersiell og strategisk kompetanse.
Vi tilbyr en unik kombinasjon av dette med vår omfattende erfaring som advokater og ledere i ulike bedrifter. Gjennom integrerte og fleksible juridiske tjenester, bidrar vi til å styrke din bærekraftige forretningsdrift.

Juridiske
TJENESTER

Markeder og bedrifter endrer seg kontinuerlig. Vi tilbyr fleksible og effektive løsninger tilpasset dine endrede behov innen juridisk og compliance enten du har en juridisk avdeling eller ei. Vår tilnærming er praktisk og kommersiell med målrettet fokus på bedriftens strategi.

Bærekrafts- tjenester

Lurer du på hvordan bedriften din ligger an innen bærekraft? Ønsker du å forstå forventningene fra bedriftens interessenter bedre? Har du utforsket mulighetene innen bærekraft for din bedrift?

Konsulenttjenester

Trenger du noen ekstra hender på dekk? Vi har lang erfaring som toppledere i ulike roller, har ledet store endringsprosesser, samt prosjekter innen kvalitet og organisasjonsutvikling.

Vi tilbyr interimledelse og diverse styretjenester.

Nyheter og artikler

Maritimt fokus på åpenhetsloven

Maritimt fokus på åpenhetsloven

Velkommen til frokostmøte 19. mai om åpenhetsloven  Hva innebærer den nye åpenhetsloven som trer i kraft 1. juli 2022 og hva vil den bety for maritim næringen?  Meld deg på her! Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende...

les mer
Klimarisiko og muligheter

Klimarisiko og muligheter

I disse dager har de fleste bedrifter samtaler med revisor om 2021 regnskapet. Finansiell klimarisiko er ett av punktene som står høyt på agendaen. Finanstilsynet har nemlig definert klimarisiko som en av sine prioriteringer. Så hvilke klimarisikoer står din bedrift...

les mer
10 kjappe om bærekraftsrapportering

10 kjappe om bærekraftsrapportering

Bærekraftsbølgen fortsetter med uforminsket styrke og sesongen for bærekraftsrapportering er i gang. Har du fått ansvar for bedriftens rapportering på bærekraft? Frykt ikke, her er ti kjappe råd for rapporteringen: Hva har dere gjort i 2021? Aller først, dette handler...

les mer

Kontraktsrett

Selskapsstyring

Selskapsrett

Compliance og risiko

M&A

Bank og finans

Anskaffelser og “supply chain management”

Børsregulatorisk

Tjenester

Standard juridiske oppdrag

Vi tilbyr juridiske tjenester fakturert per time eller til fastpris – akkurat slik du er vant til! Vi har digitale verktøy for å samarbeide tett selv om vi sitter på ulike lokasjoner. Vår erfaring er at det er fordelaktig å sitte sammen på noen prosjekter. Hvis ønskelig, sitter vi veldig gjerne sammen med teamet ditt hos dere. Dere er også hjertelig velkommen til å sitte sammen med oss i bærekraftskollektivet på Nøstet.

Tjenester

Abonnementsordning

Hvis det er vanskelig å estimere bedriftens behov for juridiske tjenester kan vi tilby en abonnementsordning med en fastpris for et fast antall timer juridisk bistand per måned. Abonnementsordningen innebærer en redusert timepris og det er ingen risiko involvert ettersom ubrukte timer overføres til neste måned. Denne ordningen er nyttig både for bedrifter med og uten internadvokat og gir fleksibilitet til å trekke på oss som en sparringpartner, ekstra ressurs eller standard juridisk rådgiver.

Tjenester

Juridisk avdeling som en tjeneste

Vi kan fungere som din juridiske avdeling. Alle bedrifter har juridiske problemstillinger som må håndteres. Men mange bedrifter har ikke en internadvokat og kan av ulike grunner være tilbakeholdne med å engasjere eksterne advokater. Juridisk avdeling som en tjeneste gir deg tilgang til svært erfarne internadvokater i det omfang du har behov for, eksempelvis én dag i uken eller to ganger i måneden til en akseptabel kost. Ta kontakt for en uforpliktende diskusjon hvis du er interessert i å høre mer om denne ordningen.

Bærekraftstjenester

Våre bærekraftstjenester dekker et bredt spekter av tjenester inkludert:

Rådgivning innen bærekraft og ansvarlig forretningsdrift

Kartlegging og analyse av krav og interessent-forventninger for din bedrift

Gjennomgang av bærekraftsstatus i din bedrift

Anbefaling og implementering av tiltak som anti-korrupsjonsprogram, etiske retningslinjer for leverandører og kontrakter

Forberede og implementere din bærekraftstrategi og relevante måletall

Anbefale og implementere rammeverk for bærekraftsarbeidet inkludert rapportering

Implementere kontinuerlig forbedringsprosesser inkludert rapportering og revisjon

Bistå i dialog med banker, investorer og andre interessenter for å sikre at bærekraftskrav og forventninger møtes

Vi kan også tilby ulike evalueringsverktøy for en foreløpig vurdering av din bedrifts status for ansvarlig forretningsdrift. Ta kontakt for mer informasjon.

Om oss

MH Partners ble etablert av Linda Rudolfsen Myklebust og Cecilie Koch Hatlebrekke med bakgrunn i et et sterkt engasjement for bærekraft i ordets videste forstand og en grunnleggende tro på at deling av kunnskap og kompetanse er nødvendig for å nå de mål vi setter oss som samfunn, bedrifter og individer.

Vi har omfattende erfaring som forretningsadvokater i ulike advokatfirmaer og som internadvokater, samt som medlem i ledergrupper i selskapene G2 Ocean, Odfjell Drilling, PGS, Shearwater og Subsea7.

Vår strategi

Vårt formål er å bidra til bærekraftig forretning.
Firmaet er basert på verdiene integritet, engasjement og samarbeid.

Vår bærekraft

Våre samarbeidspartnere

Vi har en sterk tro på partnerskap og samarbeid. Ta gjerne kontakt hvis du er interessert i å diskutere et mulig partnerskap eller samarbeid med oss.
Vi samarbeider med følgende partnere:

Bergen Næringsråd 
Vest Næringsråd
Bergens Rederiforening
Maritime Bergen
WISTA Norway 

NCE Maritime CleanTech

Vi er
Linda Rudolfsen Myklebust

Linda Rudolfsen Myklebust

Partner

+47 970 55 556

Etter seks år som advokat i Wikborg Rein, startet Linda som internadvokat i Petroleum Geo-Services i Oslo før hun returnerte til Bergen som juridisk direktør i Odfjell Drilling de neste seks årene. Deretter begynte hun som juridisk direktør i Shearwater. Hun tok deretter på seg rollen som SVP Corporate Services og bygget en ny konsernstøtte funksjon i Shearwater som inkluderte juridisk & compliance; HR; bærekraft, risk & forsikring, samt QHSE. Hun var medlem i ledergruppen og ledet flere store transaksjoner som oppkjøp og integreringsprosesser.

Linda har vært styremedlem i børsnoterte Spectrum ASA i flere år og har også vært styremedlem i Bergens Rederiforening og Neptunstiftelsen. Hun er utdannet cand.jur. fra Universitetet i Bergen og har nylig fullført etterutdanningsprogrammet Oxford Leading Sustainable Corporations Programme ved Oxford University.

Cecilie Koch Hatlebrekke

Cecilie Koch Hatlebrekke

Partner

+et47 416 49 158

Cecilie har elleve års erfaring fra advokatfirmaene Simonsen, Kyllingstad Kleveland og Wikborg Rein. Hun har også erfaring som internadvokat i Subsea og andre offshore selskaper. Hun begynte som juridisk direktør i G2 Ocean i 2017 og tok fra mai 2018 over ansvaret for QHSE, claims og forsikring. I tillegg til å være medlem i ledergruppen og styresekretær har hun ledet bærekraftsarbeidet i G2 Ocean.

Hun har vært styremedlem i Women’s International Shipping & Trading Association (WISTA) og Wikborg Rein. Cecilie er cand.jur. fra Universitetet i Bergen og har etterutdanning innen endringsledelse fra NHH, lederutvikling fra IMD Business School og psykologi fra Universitet i Bergen.