Kompetansegapet i norske bedrifter er alt annet enn bærekraftig 

av | sep 15, 2022 | News

Bærekraft har gått fra å handle om glade barn og grønne logoer til å bli hard core business. I dag stilles det konkrete krav om bærekraft fra kunder, lovgivere, banker og investorer. Bærekraft er høyt oppe på agendaen i de fleste styrerom. Likevel viser flere undersøkelser at det skorter på bærekraftskompetansen i norske bedrifter og at bare fire prosent av norske børsnoterte selskaper har styrer med bærekraftskompetanse.

Hva kan dette kompetansegapet bety for selskapene?  

Ratingselskaper vektlegger allerede selskapers bærekraftskompetanse og krever dokumentasjon for at styret, ledelse og ansatte har kompetanse innen bærekraft. Hvorfor det? Fordi det antas å være en sammenheng mellom kompetanse og realiteten i bærekraftsarbeidet. Rett kompetanse er en indikator på kvalitet.

Position Green lanserte nylig sin rapport «ESG 100» hvor de scorer bærekraftsrapporteringen til de 100 største børsnoterte selskapene i Skandinavia. Nytt av året er vurderingstemaet «Bærekraftskompetanse». Spørsmålet er hvorvidt selskapene har opplæringsprogram spesifikt rettet mot bærekraft. For å få topp score må selskapenes bærekraftsrapport beskrive konkrete mål og/eller informasjon om bærekraftskompetansen til ledelsen og styret.

Et annet eksempel finner vi i GRI som er en av verdens mest brukte standarder for bærekraftsrapportering. GRI stiller krav om å rapportere hvilke tiltak som er gjort for å øke den kollektive kunnskapen og erfaringen til selskapets øverste organ, hvilket for norske selskaper vil si styret, innen bærekraftig utvikling.

Oljefondet lanserte i august et nytt forventningsdokument «Human Capital Management» hvor de beskriver hva de forventer av selskaper som de investerer i. Her uttaler de at selskapers effektive håndtering av humankapital i økende grad er kritisk for suksess. De forventer transparens og rapportering på hvordan humankapital håndteres og utvikles.

Disse eksemplene gir en klar indikasjon på hva som kommer. Manglende bærekraftskompetanse er en risiko og innebærer en fare for manglende oppfyllelse av krav og forventninger, samt en fare for tapte muligheter. Stadig strengere krav til reell og dokumenterbar bærekraft stiller krav til styret, ledelsen og de ansatte.

Styret har det overordnede ansvaret og må sørge for at bærekraft innarbeides i strategien, samt at kompetansebygging settes på agendaen. For å lede organisasjonen i riktig retning må ledelsen forstå hvilke krav og forventninger blant annet kunder, investorer og ansatte har. Salgsavdelingen må forstå hvordan kunden påvirkes av bærekraft og bidra til å løse det på en god måte. Driftsavdelingen skal i praksis sørge for utslippsreduksjon, avfallshåndtering, oppdage uanstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden osv. IT-avdelingen skal legge til rette for datafangst og god datakvalitet blant annet for å kunne rapportere, mens HR skal sørge for kompetansekartlegging, up-skilling og talentutvikling. Poenget er at bærekraft påvirker alle bedrifter og alle nivå i organisasjonen.

I praksis handler dette om å identifisere kompetansegapet for din bedrift og arbeide målrettet med å lukke det!   

Om artikkelforfatteren

Cecilie Koch Hatlebrekke

Cecilie Koch Hatlebrekke

Experienced leader and corporate lawyer with strategic, commercial and operational experience from shipping and offshore. Founder and managing partner of MH Partners working with clients to operationalize legal and sustainability aspects in integrated and innovative ways. Passionate about sustainability, a strong and viable Norwegian industry, diversity and leadership. I make a difference by combining strong legal skills with hands-on industrial experience, being a supportive team player and taking responsibility for bringing projects into action.

Flere nyheter