Klimarisiko og muligheter

av | feb 1, 2022 | News

HM Partners profilbilde Cecilie Koch Hatlebrekke- Copyright Cecilie Bannow

I disse dager har de fleste bedrifter samtaler med revisor om 2021 regnskapet. Finansiell klimarisiko er ett av punktene som står høyt på agendaen. Finanstilsynet har nemlig definert klimarisiko som en av sine prioriteringer. Så hvilke klimarisikoer står din bedrift overfor?

La oss begynne med hva finansiell klimarisiko er! Med klimarisiko mener vi på hvilken måte klimaendringer og politikk påvirker din bedrift. Vi deler gjerne klimarisiko inn i tre kategorier:

  1. Fysisk risiko: Kostnader forbundet med fysisk skade som følge av klimaendringer. Vi snakker om akutt fysisk risiko som ekstremvær og kronisk fysisk risiko som varige endringer i miljøet rundt oss. Det kan for eksempel være skade på bygg som følge av mer nedbør eller økt dødelighet i oppdrettsanlegg som følge av økte havtemperaturer.
  1. Overgangsrisiko: Økonomisk risiko i forbindelse med overgangen til lavutslippssamfunnet. Overgangsrisiko inkluderer regulatoriske forhold, teknologi, omdømme og marked. Eksempel på overgangsrisiko er faren for «stranded assets» som skip som ikke lenger kan seile på grunn av nye utslippskrav eller økt CO2 skatt. 
  1. Ansvarsrisiko: Erstatningskrav knyttet til beslutninger eller mangel på beslutninger som på en eller annen måte kan knyttes til klimapolitikk eller klimaendringer. Bedrifter og styremedlemmer kan bli holdt ansvarlig for manglende håndtering av klimarisiko, eksempelvis av investorer som lider økonomiske tap fordi bedriften ikke har tatt høyde for strengere klimakrav.

Et spennende aspekt ved klimarisiko er at det også inkluderer muligheter. Energieffektive bygg kan gi tilgang til grønne lån, ny teknologi kan gi effektivisering, nye markeder kan åpnes opp, talenter tiltrekkes nye bedrifter osv.

Så hvordan vurdere klimarisikoen for din bedrift? Best practice er Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) som er et rammeverk for klimarisikohåndtering. Finans Norge har en god veiledning for hvordan man kommer i gang med dette arbeidet Veileder (finansnorge.no)

Klimarisiko må ikke forveksles med klimarapportering. Klimarapportering er rapportering om hvordan virksomheten påvirker omgivelsene, mens klimarisiko handler om hvordan omgivelsene påvirker virksomheten. Hvordan skal bedriften fortsette å tjene penger under Parisavtalens 2-graders scenario? Hvordan er konteksten for din bedrift i 2030, 2040 og 2050? Se en av våre tidligere saker om dette A Kodak moment waiting to happen? | MH Partners

Så hvorfor fokusere på klimarisiko? Regnskapsloven pålegger allerede styret å redegjøre for klimarisiko dersom det utgjør en vesentlig finansiell risiko. I tillegg er det god forretning ettersom man kan redusere kostnader ved å håndtere risikoen, forbedre bedriftens omdømme, få et konkurransefortrinn overfor kunder og talenter, få billigere tilgang til kapital og oppdage nye forretningsmuligheter. Som alltid gjelder det å skalere arbeidet til å passe din bedrift, men én ting er klart, klimarisiko er på agendaen!

Om artikkelforfatteren

Cecilie Koch Hatlebrekke

Cecilie Koch Hatlebrekke

Experienced leader and corporate lawyer with strategic, commercial and operational experience from shipping and offshore. Founder and managing partner of MH Partners working with clients to operationalize legal and sustainability aspects in integrated and innovative ways. Passionate about sustainability, a strong and viable Norwegian industry, diversity and leadership. I make a difference by combining strong legal skills with hands-on industrial experience, being a supportive team player and taking responsibility for bringing projects into action.

Flere nyheter