EUs taksonomi – bærekraften er ikke bare grønn

av | nov 9, 2021 | News

De fleste har hørt om EUs taksonomi. Mange er usikre på hva den innebærer, men vet at den blir viktig for virksomheten og tilgangen til kapital. 

EU leder an i den grønne omstillingen ved å vri kapitalen i retning grønne aktiviteter. Ett av kravene blir at finans- og banksektoren og større foretak skal rapportere om hvilke deler av omsetningen som kommer fra bærekraftige aktiviteter. «Hvordan kan du bidra til vår grønne brøk?» Hvis du ikke har fått spørsmålet fra din bank eller dine kunder enda, kommer det nok snart.

Taksonomien er et klassifiseringssystem som forteller oss hva som er grønt. Man får med dette et sårt tiltrengt felles verktøy for å definere hva som er bærekraftig og «grønnvasking» blir dermed vanskeligere.

Det oppstilles tre krav i taksonomien. I tillegg til at man må (i) bidra til minst ett av seks miljømål, og samtidig (ii) ikke være til vesentlig skade for noen av de andre miljømålene, må man (iii) oppfylle minimumsvilkår for sosiale rettigheter. Dette betyr at bærekraften ikke bare er grønn, den er også sosial.

Selv om man passerer klimakravene i punkt (i) og (ii), snubler man på oppløpssiden om man ikke tilfredsstiller de sosiale minimumskravene. Disse sosiale kravene kobles naturlig mot OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Åpenhetsloven baserer seg på de samme internasjonale prinsippene. I Norge trer åpenhetsloven i kraft 1. juli neste år. Les mer her Åpenhetsloven trer i kraft 1.juli 2022 | MH Partners og her Åpenhetsloven – en rettsliggjøring av sosial bærekraft | MH Partners .

Her har du muligheten til å slå to fluer i en smekk, får du åpenhetsloven på plass, har du også lagt ett av tre taksonomikrav bak deg.

Om artikkelforfatteren

Linda Rudolfsen Myklebust

Linda Rudolfsen Myklebust

Experienced lawyer, board member and business leader. Founder and managing partner of MH Partners working with clients to operationalize legal and sustainability aspects in integrated and innovative ways.

Flere nyheter