ESG karakterboka er her!

av | sep 15, 2021 | News

Hvordan står det til med menneskerettighetsoppfølgningen i din virksomhet? I forrige uke kom rapporten «Tall som teller» fra Governance Group (thegovgroup.org) som er den årlige ESG karakterboka til de 100 største selskapene på Oslo Børs. Rapporten gir en god indikator på hvordan de største selskapene ligger an i bærekraftsarbeidet.

Hovedinntrykket er at rapporteringen på klima og miljø (E) har forbedret seg vesentlig, mens man på områdene for sosiale (S) og styringsmessige (G) forhold henger etter. Spesielt rapporteringen rundt håndtering av menneskerettigheter må forbedres. Hele 62 av 100 selskaper har ingen eller mangelfull rapportering på menneskerettighetsområdet, og bare seks selskaper kan sies å ha en fullt ut tilfredsstillende rapportering på dette feltet.

At det er overvekt på miljø i rapporteringen er å forvente basert på det klimafokuset man har sett de par siste årene, og forbedringen i rapporteringen er et resultatet av et nødvendig løft på dette området. Med den vedtatte åpenhetsloven som betydelig skjerper aktivitets- og informasjonsplikten rundt håndtering av menneskerettigheter for større bedrifter, er det på tide med et nytt løft for norsk næringsliv. Og nå er det menneskerettighetene som står for tur.

Åpenhetsloven vil gjelde anslagsvis 8800 bedrifter, altså langt flere bedrifter enn de 100 som er omfattet av rapporten fra Governance Group, og vil også ha betydning i den mye omtalte EU Taksonomien hvor det er et ufravikelig krav at en aktivitet må innfri et minimum av sosiale krav for å kunne klassifiseres som grønn og bærekraftig. Skal man kvalifisere for EU-taksonomien må S-rapporteringen også på plass, uavhengig av hvor grønn aktiviteten ellers er.

Ettersom åpenhetsloven krever at omfattede virksomheter vurderer potensiell negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele virksomhetens verdikjede, får loven også et vesentlig bredere nedslagsfelt enn de selskapene som er direkte omfattet (Åpenhetsloven – en rettsliggjøring av sosial bærekraft | MH Partners). Det betyr at selv om åpenhetsloven ikke nødvendigvis har direkte anvendelse på din virksomhet, kan det være at dine banker eller kunder vil være omfattet og slik påvirke krav og forventninger også til din virksomhet.

Lurer du på hvordan du skal komme i gang med arbeidet med åpenhetsloven? Ta kontakt for en uformell prat!

Om artikkelforfatteren

Linda Rudolfsen Myklebust

Linda Rudolfsen Myklebust

Experienced lawyer, board member and business leader. Founder and managing partner of MH Partners working with clients to operationalize legal and sustainability aspects in integrated and innovative ways.

Flere nyheter