MERRY CHRISTMAS!

MERRY CHRISTMAS!

As we approach the holidays, we have reflected on 2021. Since we are fans of honest conversations rather than just glossy posts, we’ll share our top 3 Wins and Challenges for 2021: WINS:Contributing to making businesses more sustainable is extremely...
Bærekraft styrkes i NUES

Bærekraft styrkes i NUES

Krav til bærekraft styrkes i NUES’ nye anbefaling for eierstyring og selskapsledelse som ble lansert i går: «Selskapene bør skape verdier for aksjonærene på en bærekraftig måte. I dette arbeidet bør styret ta hensyn til økonomiske, sosiale og miljømessige forhold....
Åpenhetsloven trer ikraft 1.juli 2022

Åpenhetsloven trer ikraft 1.juli 2022

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022. Dette ble vedtatt i statsråd fredag 1. oktober. Les mer her: Ny openheitslov frå 1. juli neste år – regjeringen.no Åpenhetsloven ble vedtatt av Stortinget 14. juni i år og loven skal fremme menneskerettigheter og...