Bærekraft styrkes i NUES

av | okt 15, 2021 | News

Krav til bærekraft styrkes i NUES’ nye anbefaling for eierstyring og selskapsledelse som ble lansert i går: «Selskapene bør skape verdier for aksjonærene på en bærekraftig måte. I dette arbeidet bør styret ta hensyn til økonomiske, sosiale og miljømessige forhold. Etter anbefalingen bør styret ta hensyn til bærekraft i selskapenes mål, strategier og risikoprofil. Målet er at hensynet til bærekraft skal knyttes tett opp mot selskapets virksomhet og verdiskapning. Det er styrets ansvar å identifisere og vurdere hvilke bærekraftselementer som er relevante for selskapet.» Endringene er i tråd med anbefalinger i andre europeiske land. Den nye anbefalingen går lenger enn regnskapsloven, hvilket innebærer at styret nå må vurdere om det er behov for å revidere mål, strategier og risikoprofil om selskapet skal holde seg på linje med NUES anbefalingene. Les mer om hvordan dere kan komme i gang Innlegg: Hvordan håndtere bærekraft ved høstens strategisamling? | DN Den forrige NUES anbefalingen stilte krav til retningslinjer og rapportering av bærekraft, dette har man nå gått bort fra til fordel for å integrere bærekraftig verdiskapning som en del av selskapets forretningsdrift. Den nye anbefalingen inkluderer også andre endringer som at det bør fremgå av styreinstruksen hvordan styret og den daglige ledelsen skal behandle avtaler med tilknyttede parter; ingen styremedlemmer eller ledende ansatte bør samtidig være medlem av valgkomiteen; og lønn og annen godtgjørelse til ledende personer skal inntas i tydelige og forståelige retningslinjer. Anbefalingen om at det bør settes tak på resultatavhengig godtgjørelse videreføres. Ta kontakt hvis du lurer på hvordan du skal implementere dette i ditt selskap.

Om artikkelforfatteren

Cecilie Koch Hatlebrekke

Cecilie Koch Hatlebrekke

Experienced leader and corporate lawyer with strategic, commercial and operational experience from shipping and offshore. Founder and managing partner of MH Partners working with clients to operationalize legal and sustainability aspects in integrated and innovative ways. Passionate about sustainability, a strong and viable Norwegian industry, diversity and leadership. I make a difference by combining strong legal skills with hands-on industrial experience, being a supportive team player and taking responsibility for bringing projects into action.

Flere nyheter