Åpenhetsloven trer ikraft 1.juli 2022

av | okt 6, 2021 | News

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022. Dette ble vedtatt i statsråd fredag 1. oktober.

Les mer her: Ny openheitslov frå 1. juli neste år – regjeringen.no

Åpenhetsloven ble vedtatt av Stortinget 14. juni i år og loven skal fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven pålegger større bedrifter å utføre aktsomhetsvurderinger i hele sin verdikjede, samtidig som man blir forpliktet til å redegjøre og informere offentligheten om dette arbeidet. Gjennom kravet om åpenhet skal man sikre at formålet med å styrke grunnleggende menneskerettigheter blir oppnådd. Regjeringen opplyser at reglene om tilsyn og sanksjoner blir innført fra samme tidspunkt, men at man fra statens side vil ha fokus på rettledning den første tiden.

Vi inviterer til frokostseminar om teamet: Frokostseminar om åpenhetsloven | MH Partners

Les mer om Åpenhetsloven her: Åpenhetsloven – en rettsliggjøring av sosial bærekraft | MH Partners

Om artikkelforfatter

Linda Rudolfsen Myklebust

Linda Rudolfsen Myklebust

Flere nyheter