Bærekraft styrkes i NUES

Bærekraft styrkes i NUES

Krav til bærekraft styrkes i NUES’ nye anbefaling for eierstyring og selskapsledelse som ble lansert i går: «Selskapene bør skape verdier for aksjonærene på en bærekraftig måte. I dette arbeidet bør styret ta hensyn til økonomiske, sosiale og miljømessige forhold....
Åpenhetsloven trer ikraft 1.juli 2022

Åpenhetsloven trer ikraft 1.juli 2022

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022. Dette ble vedtatt i statsråd fredag 1. oktober. Les mer her: Ny openheitslov frå 1. juli neste år – regjeringen.no Åpenhetsloven ble vedtatt av Stortinget 14. juni i år og loven skal fremme menneskerettigheter og...
Frokostseminar om åpenhetsloven

Frokostseminar om åpenhetsloven

MH Partners inviterer i samarbeid med FUTURE-PROOF, Bergens Næringsråd og Raftostiftelsen til et frokostseminar om Åpenhetsloven den 19. oktober 2021 kl. 0830 på Grand selskapslokaler i Bergen. Vi gir en kort introduksjon til loven, og legger opp til erfaringsdeling...