10 kjappe om bærekraftsrapportering

av | jan 21, 2022 | News

Bærekraftsbølgen fortsetter med uforminsket styrke og sesongen for bærekraftsrapportering er i gang. Har du fått ansvar for bedriftens rapportering på bærekraft? Frykt ikke, her er ti kjappe råd for rapporteringen:

  1. Hva har dere gjort i 2021?

Aller først, dette handler om hva dere faktisk har gjort i 2021, og hvilke hårete mål dere har satt dere for 2022! Glem hva alle andre gjør og alt dere «burde ha gjort». Vi er alle underveis på bærekraftsreisen.

2. Bruk det dere har!

Bruk bedriftens strategi som ramme for arbeidet og sett sammen et team av gode hoder til å bidra med input. Ha en bevisst tilnærming til sammensetningen av teamet og få med deltakere med forskjellig alder, kjønn, bakgrunn og kompetanse.

3. Se på det som en mulighet!

En god bærekraftsrapportering er en forretningsmulighet og et utstillingsvindu for strategien din – ta det med i beregningen når du planlegger tid og ressurser til bærekraftsrapporteringen.

4. Vær åpen!

En bærekraftsrapport er en fin måte å dele informasjon på – både internt og eksternt. Ikke undervurder betydningen denne informasjonen har for de ansatte.

5. En god start er halve jobben!

Bruk tid på å lage en god disposisjon. En vanlig struktur er E for Environmental (miljø), S for Social (sosialt) og G for Governance (selskapsstyring). Husk å ta med hva dere gjør under «Social» og «Governance». Bærekraft er ikke bare miljø!

6. Hvilke spørsmål har dere fått?

Tenk gjennom hvilken informasjon for eksempel bankene og kundene dine har etterspurt gjennom 2021, og kom dem i forkjøpet. Har dere ikke de nødvendige tallene for årets rapport, så få det inn i systemene i 2022 slik at dere opparbeider dere faktagrunnlag for neste års rapport.

7. Hva MÅ dere ha med?

To element er kritiske å ha med; (i) Dere må rapportere på temaene som er vesentlige for selskapet og (ii) innenfor disse temaene må det defineres tydelige mål og tiltak for å nå disse målene.

8. Har dere bærekraftsambisjoner?

Dersom dere ønsker en sterk bærekraftsprofil eller har ambisjoner om betydelig vekst og / eller børsnotering kan det være lurt å se hen til tilgjengelige rapporteringsstandarder som GRI eller veiledere som Oslo Børs Euronext Veiledning om ESG-rapportering.

9. Unngå grønnvasking!

Vær ærlig og etterrettelig om bedriftens påvirkning på omgivelsene, både den positive og negative, og unngå kommunikasjon som gir inntrykk av at bedriften gjør mer enn det som er realiteten.

10. Keep it simple!

Fokusér på det som er viktig for bedriftens kjernevirksomhet og de områdene hvor dere har størst påvirkning på bærekraft.

Lykke til!

Om artikkelforfatteren

Linda Rudolfsen Myklebust

Linda Rudolfsen Myklebust

Experienced lawyer, board member and business leader. Founder and managing partner of MH Partners working with clients to operationalize legal and sustainability aspects in integrated and innovative ways.

Flere nyheter